گارانتی

خدمات پس از فروش گالری سیاوش مظفریان مادام العمر و برای همیشه رایگان است و تمامی خدمات را غیر از افراط و تفریط در بر می گیرد . 

این ضمانتنامه مادام العمر حتی در بر گیرنده مفقود شدن یا آسیب خوردن یک سنگ جواهر تا وزن 0/05 قیراط می باشد . 

این گالری در زمان خرید یا تعویض جواهرات خود نرخ تورم را کارشناسی کرده و به مبلغ فاکتور اضافه می نماید ، در زمان تعویض بعد از محاسبه نرخ تورم توسط کارشناسان گالری 5 درصد از بهای جواهرات کسر خواهد گردید . 

عزیزانی که جزو باشگاه مشتریان می باشند ، تعویض جواهرات خود بدون کسر وجه نسبت به قیمت روز قابل تعویض می باشد . 

در زمان مرجوع نمودن جواهرات بعد از محاسبه نرخ تورم توسط کارشناسان گالری مبلغ به روز شده فاکتور عینا برابر تعرفه صنفی کسر و در زمان کوتاه مسترد خواهد شد . 

  • جهت حفظ گارانتی و سلامت جواهرات خود لازم است سالیانه یک بار کالای خود را به همراه برگه گارانتی و فاکتور خرید جهت کنترل و سرویس های لازم به گالری ارائه نمایید . 
  • برای حفظ منافع کالای شما و عدم ابطال گارانتی ، جواهرات این گالری جهت سرویس یا تعمیر احتمالی نزد محل دیگری نگذارید ، کارشناسان زبده و تیم حرفه ای ما آمادگی کامل برای انجام کلیه خدمات را به صورت رایگان دارند . 

گارانتی ساعت

1- خدمات پس از فروش جواهرات کار شده در ساعت های این گالری مادام العمر و برای همیشه رایگان می باشد .

2- این ضمانتنامه مادام العمر حتی در بر گیرنده مفقود شدن و یا آسیب خوردن یک سنگ جواهر می باشد . 

3- برای حفظ منافع کالای شما و عدم ابطال گارانتی ، ساعت خود را جهت سرویس یا تعمیر احتمالی نزد محل دیگری نگذارید و جهت هر گونه خدمات با در دست داشتن  برگه گارانتی و فاکتور خرید به گالری مراجعه نمایید . 

4- موتور ساعت های مظفریان دارای دو سال گارانتی می باشد . 

5- باتری ، بند ، شیشه و ساعت های آسیب خورده خارج از گارانتی می باشد . 

6- این گالری در زمان خرید 100 درصد تورم روز را نسبت به جواهرات ساعت برند خود محاسبه می نماید . شایان ذکر است حدود 50 درصد قیمت ساعت های برند سیاوش مظفریان مربوط به جواهرات آن می باشد .