نوشته‌ها

چه نکاتی ارزش سنگ های جواهر رنگی را مشخص می کند

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest

چه نکاتی ارزش سنگ های جواهر رنگی را مشخص می کند

اندازه، کمیابى و دوام عموما فاکتورهاى اصلى هستند که تایین کننده ارزش سنگ جواهر می باشند.
همچنین فاکتورهاى مهم دیگرى از جمله زیبایى، جنبه معنوى، افسانه و روایات قومى هم نقش مهمى دارند.

یک سنگ ممکن است از نظر اندازه بزرگ و نادر باشد و همچنین پایدار، اما به دلایل مختلف جذابیت و جلوه زیبایى نداشته باشد .

به عنوان مثال: ضعف در شفافیت، رنگ و یابرش. این آیتم ها به صورت کاملا شفاف بر روى ارزش سنگ تاثیر خواهند داشت. سنگهاى جواهر اصولا از مکانهاى بیگانه کشف میشوند که بسیار دور از دسترس هستند. برخى از این معادن تاریخ بسیار بلندى دارند که دیگر وجود خارجى ندارند. وقایع تاریخى، جذابیت و افسانه هارا با خودشان به دنبال دارند که تمامى اینها علاقه و اشتیاق به یک توع جواهر را در بر دارد که باعث ارزش آن میشود.

منشأ جغرافیایى همچنین نشانگر کم یابى و زیبایى سنگ جواهر میشود. برخى از جواهرات براى مدت کوتاهى دوام دارند بنابراین، توضیع شان بسیار محدود میباشد.
یکى از قابل توجه ترین مثالها، سنگ یاقوت کبود از کشمیر است..

یک سنگ ممکن است از نظر اندازه بزرگ و نادر باشد و همچنین پایدار، اما به دلایل مختلف جذابیت و جلوه زیبایى نداشته باشد

اندازه، کمیابى و دوام عموما فاکتورهاى اصلى هستند که تایین کننده ارزش سنگ جواهر می باشند.
همچنین فاکتورهاى مهم دیگرى از جمله زیبایى، جنبه معنوى، افسانه و روایات قومى هم نقش مهمى دارند.

یک سنگ ممکن است از نظر اندازه بزرگ و نادر باشد و همچنین پایدار، اما به دلایل مختلف جذابیت و جلوه زیبایى نداشته باشد .

به عنوان مثال: ضعف در شفافیت، رنگ و یابرش. این آیتم ها به صورت کاملا شفاف بر روى ارزش سنگ تاثیر خواهند داشت. سنگهاى جواهر اصولا از مکانهاى بیگانه کشف میشوند که بسیار دور از دسترس هستند. برخى از این معادن تاریخ بسیار بلندى دارند که دیگر وجود خارجى ندارند. وقایع تاریخى، جذابیت و افسانه هارا با خودشان به دنبال دارند که تمامى اینها علاقه و اشتیاق به یک توع جواهر را در بر دارد که باعث ارزش آن میشود.

منشأ جغرافیایى همچنین نشانگر کم یابى و زیبایى سنگ جواهر میشود. برخى از جواهرات براى مدت کوتاهى دوام دارند بنابراین، توضیع شان بسیار محدود میباشد.
یکى از قابل توجه ترین مثالها، سنگ یاقوت کبود از کشمیر است.

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest

مقالات مرتبط